Turn-key

FinnCAD Oy toimii samassa kiinteistössä 10-Asennus Oy:n kanssa, mikä antaa mahdollisuudet myös laitteiden valmistukseen ja kokoonpanoon.

Olemme lisäksi verkostoituneet eri alojen toimijoiden kanssa, ja tämä luo hyvät edellytykset kokonaisvaltaisille projekteille koko EU:n alueella. Edellä mainituista seikoista johtuen ”konserni” pystyy tarjoamaan suuriakin kokonaistoimituksia, sillä kokonaiskapasiteettia voidaan lisätä luotettavan ja kattavan alihankkijaverkoston avulla.